Startsidan                                                          Julsidan

   


Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin mörka ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

Står där så grå vid ladugårdsdörr,
grå mot den vita driva,
tittar, så som många vintrar förr,
upp emot månens skiva,
tittar mot skogen, där gran och fur
drar kring gården sin dunkla mur,
grubblar, fast ej det lär båta,
över underlig gåta.

För sin hand genom skägg och hår,
skakar huvud och hätta.
"Nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta" .
Slår, som han plägar, inom kort,
slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.

Går till visthus och redskapshus,
känner på alla låsen.
Korna drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen.
Glömsk av sele och pisk och töm
Pålle i stallet har ock en dröm:
krubban han lutar över
fylls av doftande klöver.

Går till stängslet för lamm och får,
ser, hur de sova där inne;
går till hönsen, där tuppen står
stolt på sin högsta pinne.
Karo i hundgårdens halm mår gott,
vaknar och viftar på svansen smått.
Karo sin tomte känner,
de äro goda vänner.

Tomten smyger sig sist att se
husbondfolket det kära.
Länge och väl han märkt, att de
hålla hans flit i ära.
Barnens kamrar han sen på tå
nalkas att se de söta små.
Ingen må dem förtrycka,
de är hans största lycka.

Så han sett dem, far och son,
ren genom många leder
slumra som barn, men varifrån
kommo de väl hit neder?
Släkte följa på släkte snart,
blomstrade, åldrande, går - men vart?
Gåtan som icke låter
gissa sig, kom så åter!

Tomten vandrar till ladans loft.
Där har han bo och fäste.
H ögt på skullen i höets doft,
nära vid svalans näste.
Nu är väl svalans boning tom,
men till våren med blad och blom
kommer han nog tillbaka,
följd av sin näpna maka.

Då har han alltid att kvittra om
månget, ett färdminne,
intet likväl om gåtan, som
rör sig i tomtens sinne.
Genom en springa i ladans vägg
lyser månen på gubbens skägg,
strimman på skägget blänker,
tomten grubblar och tänker.

Tyst är skogen och nejden all,
livet därute är fruset,
blott från fjärran från forsens fall
höres helt sakta bruset.
Tomten lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra livets ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.


   

Bilden kommer från

Upp

©Tankehörnan