Startsidan                                                         Julsidan

Så har ännu ett år nått sitt slut. Dagar har blivit till veckor, veckor har
blivit till månader och så har året gått.

Mycket händer under ett helt år, mycket som vi inte har väntat oss -
roliga händelser, sorgliga händelser, händelser som kan få betydelse för hela vår framtid.

Nyår är en tid för tillbakablick och en tid då vi summerar allt som hänt. Kanske känner vi vemod, kanske känner vi stolthet, kanske känner vi sorg eller glädje över det år som varit. Men nyår är även en tid av förväntan och spänning. Vad kommer att ske under det år som kommer? Somliga ger nyårslöften som de högtidligt lovar att hålla (men som ofta blir brutna redan efter några dagar). Andra stöper tennfigurer för att på så sätt försöka se vad som ska ske under det nya året. De flesta visar på något sätt att det gamla året är slut och att ett nytt år står för dörren.

När kyrkklockorna runt om i Sverige ringer ut det gamla året och ringer in det nya, är en stund av högtid, av förväntan och kanske av vörnad.

 

Ring, klocka ring,
ring det nya året in...

Gott Nytt år!

2006

Du får gärna ta med dig denna nyårsgåva.

Bilderna kommer ifrån

Upp

©Tankehörnan